Rådgivning

Energibesparende foranstaltninger:

Går du og spekulerer i hvordan der vil kunne udføres nogen energiforbedringer på dit hus, som vil give besparelser og bedre privatøkonomi, samt bedre boligcomfort.

Så kan vi tilbyde at gennemgå din ejendom, hvor vi bl.a. ser på husets isolering, vinduer samt husets tæthed.

Vi kan udføre termofotografering for at se på husets isolering i ydervægge.

Endvidere gennemgås husets tekniske installationer såsom vand-og varmepumper, varmeanlæg, ventilationsanlæg.

Evt. vil der kunne skiftes pumper til nye såkaldte A-pumper. Eller udskiftes et ældre oliefyrsvarmeanlæg til en varmepumpe evt. med et tillæg i form af solvarmeanlæg.

Gennemgangen afsluttes med en mundtlig redegørelse – eller med en skriftlig rapport, som er indeholdende et økonomisk overslag der viser udgift og besparelse, samt rentabilitet i energiforbedringen.

ENERGIRÅDGIVNING

Nye regler for byggesagsbehandling fjerner kommunernes energirådgivning til private.

Den 01 januar 2009 trådte nye regler for byggesagsbehandling i kraft. Nu skal kommunerne ikke længere udføre byggeteknisk sagsbehandling for bygninger såsom enfamiliehuse, til- og ombygninger.

Det betyder at man heller ikke kan få råd og vejledning om f.eks. energireglerne til nybyggeri og ombygning.

Du kan i stedet altid henvende dig til Lemvig Arkitektkontor ApS for en uvildig og opdateret vejledning omkring energireglerne eller andre energiforastaltninger.

KØB AF EJENDOM:

Når købere skal vurdere kvaliteten af det hus eller den lejlighed de påtænker at købe, har de ofte kun tilstandsrapporten at holde sig til, men det vil ofte være en stor hjælp at få en byggesagkyndig til at bistå med gennemgang af ejendommen.

Står du over for at skulle købe en bolig, tilbyder vi at gennemgå ejendommen, for at orientere dig om ejendommens stand og hvilke reparationer og fornyelser du skal forvente i de kommende år.

Gennemgangen afsluttes med en mundtlig redegørelse – eller med en skriftlig rapport, evt. også indeholdende et økonomisk overslag over kommende ombygningsplaner.