Energimærke (I Danmark er det lovpligtigt at alle boliger skal have et energimærke. Et energimærke har en gyldighed på 10 år)

Ved salg af bolig

Ved salg af bolig skal der altid udføres energimærke (hvis da huset, ikke har et sådant i forvejen)
Energimærket giver køberen mulighed for at vurdere boligens energitilstand, før der skrives under på papirerne. Energimærket hjælper også med gode råd om, hvordan der kan spares på energiforbruget. På den måde gavner energimærket både miljøet og den nye husejers pengepung.

Ved boligudlejning

Når du udlejer en bolig. Ved udlejning af et hus, rækkehus eller lejlighed, skal lejer have udleveret et gyldigt energimærke. Udlejer skal betale for energimærkningen. Dette gælder dog ikke for sommerhuse og i øvrigt heller ikke for korttidsudlejning (under 4 uger).

Læs mere om energimærker til erhverv eller boligudlejning her

NYE KRAV TIL ENERGIMÆRKET

For at lejere kan pålægges en anden husleje, er der visse krav, der skal være opfyldt først. Det er ikke bare et spørgsmål om nye vinduer, nye køkkener og nye badeværelser. Loven sætter også nogle krav og standarder til standen på selve ejendommen, før ejeren/ udlejeren – kan gå efter lejerne og dermed huslejen.
Før lovindgrebet skulle en boligudlejningsejendom have energimærke D eller bedre, før man kunne påbegynde en renovering på selve lejlighederne, og dermed få adgang til lejeforhøjelsen. I dag er kravet energimærke C.

Ved nybyggeri

Ved alt nybyggeri skal der altid udføres energimærke førend byggeriet kan færdigmeldes til kommunen og ibrugtagningstilladelse kan gives.
Energimærket er en kontrol af den energirammeberegning der blev lavet da byggeriet blev projekteret og fik byggetilladelse – samt en kontrol af om isolering og tekniske installationer (vand, varme, ventilation) svarer til det som myndighederne har givet byggetilladelse til.

Hos Lemvig Arkitektkontor ApS

  • Vi er underlagt byggeriets kvalitetskontrol
  • Vi er ISO 9001:2015-certificeret til energimærkning af bygninger.
  • Alle Energikonsulenter er uddannet til EMO I og EMO II, som dækker indenfor alt byggeri som kræver energimærkning.

Ved ansøgning til bygningspuljen

Få lavet et energimærke for at ansøge om tilskud fra Bygningspuljen til at spare energi i din bolig. Du kan både søge tilskud til forbedring af enfamilieshuse og etageboliger.
Du kan søge om tilskud fra Bygningspuljen igen 14. september 2022 fra kl 10.00, og der er fra Regeringens side lagt op til flere puljer frem til 2026, læs mere her

KONTAKT OS