Om Lemvig Arkitektkontor ApS

Firmaet blev etableret af Claus Pedersen i Fjaltring i 1997 som en enkeltmandsejet tegnestue.
Firmaet har siden udviklet sig til en Rådgivningsvirksomhed under navnet Lemvig Arkitektkontor ApS, der tilbyder en bred vifte af rådgivning inden for byggeri og boliger.  Firmaet er i dag hjemmehørende på adressen Industrivej 53, 7620 Lemvig, i bygningsfællesskabet NOATUN hvor flere rådgivningsfirmaer også har til huse.
Vores kundemålgrupper er især indenfor: Erhvervslivet, Ejendomsselskaber, Boligforeninger, Kommuner, Entreprenører, samt i stort omfang Privatkunder.

Vores rådgivning omhandler bla:

·        Ved salg af boliger udføres Tilstandsrapporter, Elrapporter og Energimærker.

·        Energimærkning af alle slags ejendomme EMO I og EMO II

·        Vi udfører tegninger på alt indenfor byggeri og anlæg, samt licitation og byggemøder.

·        Vi udfærdiger også rådgivning og tilsyn med byggeri vi ikke selv har projekteret

·        Vi tilbyder udførelse af energirammeberegninger og energimærker for andre arkitekt-/ ingeniørfirmaer eller entreprenør-/ håndværksvirksomheder.

·        Vi udfører screening og miljøkortlægning på alt byggeri som enten skal renoveres eller evt nedbrydes, samt hvis du evt har indeklimaproblemer.

Medarbejderstaben er dygtig og velmotiveret med en bred faglig kompetence. Når opgaverne kræver det tilknyttes eksterne konsulenter og evt. særlige sagkyndige til tegnestuens team.
Vores arbejdsområde er i hele landet, hvor der er udført mangeartede opgaver for såvel det offentlige, industri, samt private bygherrer.

Målsætning:
At fremstå som en kvalitetsbevidst samarbejdspartner.
At yde en professionel projektering og rådgivningsbistand.
At give vores bygherre den bedst mulige løsning indenfor den økonomiske og tidsmæssige ramme der sættes for opgaveløsningen.

I vores projekter søger vi altid den mest energimæssigt optimale løsning.

Lemvig Arkitektkontor ApS er desuden partner i Boli-con, som er en landsdækkende sammenslutning af uvildige, neutrale og selvstændige Bygningssagkyndige og Energikonsulenter.
KONTAKT OS