NEDBRYDNING

Lemvig Arkitektkontor ApS forstår nedbrydning af ejendomme ift miljøscreening og kortlægning af miljøfarligt affald. Div kontakt til kommunen samt indhentning af tilbud fra entreprenører….

MILJØSANERING

Hvis du ejer en bygning, der skal nedbrydes, er det din pligt at lokalisere de miljøfarlige stoffer, så de kan blive adskilt fra de materialer, der kan genbruges. Asbest, PCB, bly, skimmelsvamp og tungmetaller skal bortskaffes efter særlige regler.

Lemvig Arkitektkontor ApS har den viden og de kompetencer, der skal til for at:

  • Lokalisere de miljøfarlige stoffer (miljøscreening og kortlægning).
  • Fjerne de miljøfarlige stoffer på lovlig vis (Miljøsanering) så nedbrydningen kan ske sikkert, miljørigtigt og med dokumentation.

Gennemskuelig miljøkortlægningsrapport klar til brug

Som dokumentation for vores arbejde modtager du en miljøkortlægningsrapport, som kan bruges til udbudsmateriale til nedbrydnings- eller renoveringsentrepriser samt anmeldelse af affald til kommunen.

Byggesagsbeskrivelse inkl. tilbudslister

Vi kan udføre eller være behjælpelige med at udarbejde byggesagsbeskrivelse for hele eller dele af miljøsanerings- og nedrivnings-/renoveringsarbejdet. I byggesagsbeskrivelsen beskrives generelle og detaljerede forhold omkring bygningernes konstruktioner og nedrivnings- eller renoveringsopgaven, samt forekomst af miljøfarlige stoffer, der skal håndteres og bortskaffes. Vi kan evt. udarbejde et supplement vedr. miljøfarlige stoffer til i forvejen udarbejdet byggesagsbeskrivelse, såfremt dette ønskes.

Besigtigelse med tilbudsgivere

Når udbudsmaterialet er udsendt, foretages normalt en besigtigelse med tilbudsgiverne for at gennemgå det kommende projekt. Her afklares evt. spørgsmål til udbudsmaterialet, typisk kan det være spørgsmål til omfangsbestemmelser eller resultater i de udførte miljøundersøgelser. Efter spørgefristens udløb udsendes der enslydende rettelsesblade, så alle entreprenører giver pris på det samme omfang.

Miljøscreening og kortlægning
KONTAKT OS